pulser logo

Iskoristite najviše od Pulser izvještaja!

Nakon provedenog istraživanja dobit ćete strukturirane informacije od zaposlenika koje pomažu u pronalaženju odgovora na ključna pitanja koja pridonose poboljšanju upravljanja ljudskim resursima, povećanju angažovanosti te ukupnom zadovoljstvu zaposlenika. Koristeći PULSER platformu, dobit ćete uvid u boostere angažiranosti koji utiču na razinu perfomansa i zadržavanje zaposlenika.

Saznati ćete koliki je stepen angažovanosti Vaših zaposlenika

Lako ćete detektirati problematično područje, lokacije

Otkriti ćete jake strane kompanije i njezinih zaposlenika

Izvještaji se mogu jednim klikom generisati u PDF-u ili Excelu za detaljne statističke analize zadovoljstva

Podaci dobiveni istraživanjem o iskustvu zaposlenika prikazani su brojčano i tekstualno u tri verzije izvještaja

1. Osnovni izvještaj

Prikaz rezultata kompanije po svim tvrdnjama uz mogućnost filtriranja prema željenim kriterijima (prema dodatnim pitanjima, demografiji, odjelima i lokacijama)

Prema 9 kategorija zadovoljstava koje se ispituju
Ocjena svakog pojedinačnog pitanja
Angažovanost zaposlenika
eNPS – udio zaposlenika koji su voljni kompaniju preporučiti svojim prijateljima/porodici
ESI – Employee Satisfaction Index – jednostavna mjera zadovoljstva radnim mjestom
Postotak ispunjenosti
Analiza demografskih podataka
Najbolje i najlošije ocijenjene kategorije i pitanja kao izvrstan temelj za smišljanje akcijskog plana

2. Uporedni izvještaj

Pregled rezultata kompanije po svim godinama učestvovanja u istraživanju

Prikaz rezultata kompanije godinu po godinu
Mogućnost filtriranja i usporedbe pojedinih odjela u istoj godini ili po godinama
Ocjena prema kategorijama
Angažiranost zaposlenika
ENPS

3. Benchmark izvještaj – Saznajte kako stojite u usporedbi s drugim kompanijama

Uporedba rezultata kompanije u odnosu na sve kompanije koje učestvuju u istraživanju, top 3 kompanije te kompanije prema osnovnoj i specifičnoj djelatnosti

Uporedba kategorija zadovoljstva, angažovanosti, eNPS-a te ESI-a
Pozicija na ukupnom poretku unutar svoje kategorije veličine (rezultat kompanije se ne komunicira javnosti ukoliko kompanija nije u TOP 3)