Prijava

Zaboravljena lozinka?

Uslovi korištenja

Uslovi i pravila korištenja 

platforma Pulser online

https://pulser.ba

Uvod

Istraživanje zadovoljstva zaposlenika koje se provodi putem Pulser.online platforme na web adresi www.pulser.ba za bosanskohercegovačko tržište, u vlasništvu je kompanije TAU ON-LINE d.o.o. (MojPosao) i Kolektiv d.o.o. (u daljnjem tekstu MojPosao.ba), Skenderpašina 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, ID broj: 42500352000004 zastupana po predsjedniku Davoru Odobašiću.

Cilj istraživanja zadovoljstva zaposlenika je dati kompaniji učesnici istraživanja (u daljnjem tekstu Učesnik) alat za procjenu zadovoljstva zaposlenika te senzibilizirati javnost na upravljanje ljudskim resursima. Kroz istraživanje ujedno se utvrđuje koje su najbolje kompanije za rad u Bosni i Hercegovini prema iskustvima i percepciji zaposlenika tih kompanija.


Nagrada „Najbolji poslodavac“

U Istraživanju mogu učestvovati poslodavci svih veličina s obzirom na broj zaposlenih, ali se na usporednu listu za nagradu Najbolji poslodavac mogu kvalifikovati samo poslodavci s više od 20 zaposlenih, a koji sprovedu istraživanje na svim zaposlenicima koji su u kompaniji duže od 3 mjeseca.

Za nagradu Najbolji poslodavac ne kvalifikuju se poslodavci koji provode besplatnu verziju istraživanja.


Besplatna verzija istraživanja

Besplatna verzija istraživanja dostupna je samo kompanijama koje sprovode Istraživanje zadovoljstva zaposlenika prvi puta.

Besplatna verzija Istraživanja zadovoljstva zaposlenika sprovodi se u online obliku te je nakon provedbe iste Sudioniku dostupan izvještaj koji sadrži:

 1. ukupnu ocjenu zadovoljstva zaposlenika

 2. 3 najbolje i 3 najslabije kategorije

 3. 3 najbolja i 3 najslabija pitanja


Privatnost

Učesnik u Istraživanju učestvuje dobrovoljno. Kompanija učesnica istraživanja će MojPosao.ba, radi omogućavanja izvršenja usluga pri procesu istraživanja, dati stanovite informacije koje se tiču Učesnika, koje nisu javne, tj. povjerljive su i/ili privatne naravi.

MojPosao.ba će isto tako radi omogućavanja izvršenja usluga pri procesu istraživanja, dati stanovite materijale i informacije koje se tiču MojPosao.ba, koje nisu javne, tj. povjerljive su i/ili privatne naravi.

Pod pojmom 'Povjerljiva informacija' smatraju se podaci, usmeni i/ili pisani (pohranjeni na bilo kojem mediju), koji su u trenutku davanja informacija bili od strane koja daje informacije kao takvi i definirani, a namijenjeni su isključivo za svrhu provođenja procesa istraživanja. Obveza čuvanja Povjerljivih informacija iz ovog članka ne primjenjuje se u slučajevima kada zahtjevi za njihovim davanjem proizlaze iz važećih propisa Bosne i Hercegovine ili dolaze od ovlaštenih tijela.

MojPosao.ba zadržava pravo korištenja Povjerljivih informacija za potrebe grupne analize podataka na temelju kojih će objaviti 3 najbolje plasiranih kompanije. Ime i logotip Učesnika u slučaju kada nije jedan od 3 najbolja učesnika se ne objavljuje. Iznimno, ukoliko se ne sprovede relevantan broj istraživanja (minimum 5), kompanija koja ima ocjenu veću od 3,5 dobije Certifikat odličnosti.

S obzirom na Povjerljive informacije koje su mu dane, MojPosao.ba se obavezuje da će ograničiti pristup Povjerljivim informacijama samo na osobe čije službena dužnosti podrazumijevaju prikupljanje i analizu tih informacija u gore navedenu svrhu, bilo da su osobe zaposlenici MojPosao.ba ili da su vanjski saradnici kojima MojPosao.ba može, po potrebi, povjeriti dio poslova.


Obveze Učesnika

Učesnik se obvezuje:

 1. osigurati relevantan uzorak s obzirom na veličinu kompanije i odjele u kompaniji prema uvjetima koji su naveden na web stranici www.pulser.ba u slučaju kada tvrtka želi sudjelovati u natjecanju za nagradu 'Najbolji poslodavac'

 2. dobiveni anketni upitnik i povjerljive informacije čuvati unutar kompanije (neće drugim pravnim subjektima davati povjerljive informacije)

 3. osigurati jednaku mogućnost učestvovanja svim zaposlenicima

 4. obavijestiti zaposlenike u koju svrhu će se njihove poslovne e-mail adrese koristiti, u slučaju kada provode Istraživanje putem online anketa

 5. distribuirati upute za zaposlenike koji će sudjelovati u Istraživanju, a koje će osigurati i dostaviti MojPosao.ba, u slučaju provođenja istraživanja putem tiskanih obrazaca

 6. unijeti podatke o zaposlenicima na razini grupe koja sudjeluje u istraživanju: stručnu spremu, broj zaposlenika te njihove e-mail adrese; pod brojem zaposlenih smatra se broj zaposlenih u vrijeme pokretanja istraživanja zadovoljstva zaposlenika nezavisno od eventualnih naknadnih promjena

 7. podmiriti račun za provođenje istraživanja u zakonskom roku

Učesnik ujedno prihvaća:

U istraživanju mogu sudjelovati svi zaposlenici koji rade na puno ili skraćeno radno vrijeme i koji su najmanje 3 mjeseca u radnom odnosu, bez obzira na vrstu radnog odnosa.

MojPosao.ba savjetuje da u istraživanju ne sudjeluju zaposlenici koji su za vrijeme provođenja istraživanja duže od 3 mjeseca na bolovanju ili porodiljskom dopustu.


Obveze MojPosao.ba

MojPosao.ba se obavezuje:

 1. provesti Istraživanje u terminu koji je dogovoren s Učesnikom

 2. dostaviti upute svim zaposlenicima, ukoliko Učesnik omogući valjane email adrese zaposlenika

 3. prikazati rezultate istraživanja na platformi Pulser.online nakon isteka roka završetka provedenog Istraživanja

 4. objaviti listu 3 najbolje plasiranih Učesnika, ukoliko se provese relevantan broj istraživanja (minimum 5)  

 5. dati Učesnicima usporedne rezultate istraživanja (grupna usporedba s drugim kompanijama sudionicama) po završetku ciklusa tekuće godine

 6. po završetku Istraživanja tj. nakon izvršene usluge, MojPosao.ba će ispostaviti račun. Cijena istraživanja zadovoljstva zaposlenika temelji se na ukupnom broju zaposlenika unutar kompanije te uključuje opciju filter, neovisno o vrsti istraživanja. Cijena se iskazuje izračunom na službenoj web stranici: www.pulser.ba

 7. na redovne cijene Istraživanja, kompanije koje imaju popunjenost Istraživanja veću od 75% te kompanije koje su provele Istraživanje prethodne godine ostvaruju pravo na popust od 10%, a kompanije koje su klijenti portala MojPosao.ba ostvaruju pravo na popust sukladno sklopljenom ugovoru

 8. godinu dana nakon provedenog istraživanja, MojPosao.ba će trajno izbrisati e-mail adrese zaposlenika unesene u sustav od strane Učesnika, a koje su korištene isključivo za primanje obavijesti i podsjetnika u online načinu provođenja istraživanja


Nepravilnosti

U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u procesu provođenja Istraživanja, MojPosao.ba će obavijestiti Učesnika o istome pismenim putem te rezultati istraživanja neće biti uzeti u obzir prilikom procesa utvrđivanja najbolje plasiranih Učesnika.

Ponavljanje istraživanja može se ponoviti jednom, isključivo na zahtjev Učesnika. Izvršitelj će za ponavljanje istraživanja poslati novi račun za provođenje istraživanja po redovnim cijenama provođenja istraživanja bez mogućnosti obračuna popusta.

Na sve pravne odnose koji nastanu između kompanije Kolektiv d.o.o. (MojPosao.ba) i korisnika Pulsera se uz ove Uslove primjenjuje BiH materijalno pravo izuzev odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona. Sve eventualne sporove će Kolektiv d.o.o. (MojPosao.ba) i korisnici pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan Općinski sud u Sarajevu. 

 

MojPosao.ba je dio ALMA CAREER grupacije: mojposao.net / poslovi.infostud.com / posao.ba / profesia.sk / jobs.cz / monster.cz / monster.fi / cv.ee / cvonline.lt / cv.lv / workania.hu / monster.hu / monsterpolska.pl / duapune.com / jobtiger.bg / vrabotuvanje.com.mk / prekoveze.me / ejobs.ro / Kolektiv d.o.o., Skenderpašina 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina- ID: 42500352000004 

 

 

Nastavkom pregleda web stranice pulser.ba slažete se sa Uslovima i pravilima korištenja i Pravilima o privatnosti. Pulser.ba koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i pružio bolje korisničko iskustvo. Postavke kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Za nastavak pregleda i korištenja pulser.ba kliknite na dugme "Slažem se".